Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

MFDF - Panelová beseda o přírodě a náboženství - 26.10.2021

Email Tisk PDF

V letošním roce proběhla za naší podpory v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů jedna beseda, a to jak již obvykle v rámci diskusního prostoru Inspirační fórum.

Byla to panelová beseda o přírodě a náboženství nazvaná poněkud divoce Oslava divokosti. Akce proběhla 26.10.2021.

 

Celý článek...
 

Přednáška Jaroslava Šebka - 7.10.2021

Email Tisk PDF

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhla v přednáškovém sále Oblastní galerií Vysočiny na Masarykově náměstí přednáška viceprezidenta ČKA historika doc. Jaroslava Šebka.

Celý článek...
 

MFDF - online beseda s Markem Váchou - 1. 11. 2020

Email Tisk PDF

 

I v roce 2020, v době ovlivněné covidem, jsme spolupracovali s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů. Společně jsme se podíleli na organizaci dvou besed, které se opět konaly v rámci diskusního prostoru Inspirační fórum.

Každý z nás je vystaven neustálé nutnosti voleb a naše cesta životem, vztahy či profesí je sledem neustálých křižovatek, na nichž se znovu a znovu rozhodujeme. Ani populární katolický kněz, profesor etiky a čtivý publicista Marek Orko Vácha toho není ušetřen. Jaký hodnotový kompas na cestě používá a nakolik je nucen jej proměňovat vlivem moderních fenoménů, na které nemá katolické učení předem odpověď? A kde cítí rezervy svého duchovního života?

Tyto a další otázky v rámci on-line besedy nazvané Vnitřní kompas kladl Josef Pazderka, šéfredaktor zpravodajského webu Aktuálně.cz. Beseda se konala 1. listopadu ve 20:30, probíhala v prostorách Horáckého divadla v Jihlavě a byla dostupná on-line na stránkách festivalu.

 

Celý článek...
 

MFDF - online panelová diskuse na téma Ženy v církvi - 1. 11. 2020

Email Tisk PDF

 

Druhou akcí v rámci Inspiračního fóra MFDF byla panelová diskuse na téma Ženy v církvi - byla nazvána Místo v lavici.

Katolická církev trvale uniká otázce rovnosti mužů a žen a diskuze na toto téma se prakticky nevedou. V rámci tradic se nerovné postavení žen v církvi zdá být neprolomitelným pravidlem, jemuž se i veřejná debata věnuje zcela minimálně. Nakolik může být pro církev žádoucí, aby v pozicích dodnes vyhrazených mužům hrály ženy větší roli? Jaké limity vývoje církve a její společenské role plynou z toho, že se tak dosud neděje? Co dělat, když nestačí se za ženy pouze modlit?

Na uvedené téma besedy, kterou moderoval Petr Vizina, diskutovaly
moderátorka ČRo Veronika Sedláčková
komparatistka a polonistka Hana Blažková
a teoložka Veronika Matějková.

Beseda se konala ve stejný den 1. listopadu ve 18:30, diskutující byly s moderátorem propojeny videokonferencí.

 

Celý článek...
 

Přednáška Jiřího Zajíce - 23.1.2020

Email Tisk PDF

Ve čtvrtek 23.1.2020 pořádala MS ČKA ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny přednášku Mgr. Jiřího Zajíce. Pozvaný host je český katolický pedagog, publicista, a také dlouholetý skautský činovník a vychovatel.

 

Celý článek...
 

MFDF - Beseda s Tomášem Halíkem - 28.10.2019

Email Tisk PDF

 

Letos jsme společně s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů zorganizovali dvě besedy, které se konaly v rámci diskusního prostoru Inspirační fórum.

Složitost a globální provázanost problémů současného světa s sebou přinášejí nejistotu a strach z toho, co přinesou nejbližší léta. Strach je pochopitelnou reakcí na neznámé a složité výzvy. U řady lidí ale přerůstá v paniku. Jak s touto emocí nakládat rozumně a produktivně? Souvisí nějak strach i s nadějí? Jaké emoce nám pomohou zachovat si vedle kritického odstupu také klid a nadhled? Přispívá k tomu česká katolická církev, nebo jí zmítají podobné emoce jako okolní společností?

Hledání odpovědí na tyto otázky se ujal prof. Tomáš Halík, který přijal pozvání a přijel 28. října  na besedu na téma Jak se nebát.

 

Celý článek...
 


Strana 1 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve