Adventní posezení - 6.12.2017

Tisk

Ve středu 6. prosince – na svátek svatého biskupa Mikuláše z Nursie – se v 19:00 sešli členové a příznivci jihlavské místní skupiny České křesťanské akademie na pravidelném měsíčním, tentokrát adventním setkání v domácnosti rodiny Krásenských.

Podle obyčeje bylo poslední setkání roku mírně slavnostní a programově ozvláštněné. Kromě nutných úředních a pracovních domluv, které zabraly několik úvodních minut, bylo hlavní náplní povídání RNDr. Davida Pitharta, CSc., biologa z třeboňské místní skupiny ČKA. Profesně se zabývá odbornou ekologií. Není proto divu, že jeho přednáška se týkala tak zvané ekologické encykliky papeže Františka, zveřejněné pod názvem Laudato si. Na vlastních fotografiích, jimiž svou na stěnu obýváku promítanou prezentaci doprovodil, přesvědčivě dokládal současný vesměs neblahý vliv, který lidská činnost na přírodu a životní prostředí má. Myšlenky z encykliky pak překládal do osobní zkušenosti co a jak dál. Díky komornímu prostředí tuctu posluchačů a otevřené a přátelské náladě se brzy rozproudila živá a věcná diskuse. K doplnění sil a energie byl stůl zaplněn domácím i přineseným občerstvením.

Manželé Kodetovi přinesli ostatním pěknou řádku obsažných publikací o přírodě Vysočiny a její ochraně, které vydali spolu se svými ochranářskými přáteli.

 

Spokojení posluchači – tentokrát namnoze doprovázení manželkami – se rozešli okolo desáté večerní. Manželé Radka a David Pithartovi přenocovali u Dokulilových – rodiny jednoho z členů zdejší akademie.


 

 

Fotografie:

https://photos.app.goo.gl/WRNTHYCu8DigzzE13