Pozvánka na přednášku o křesťanské Evropě

Tisk

Ukrajina - mýty a realitaMFDF 21. Ji.hlava a Česká křesťanská akademie místní skupina Jihlava pořádají a zvou na přednášku

Křesťanská Evropa

- co z ní zůstalo pro současnost

ve sobotu 28.října od 18:00 hodin

v DKO Jihlava, mezipatro, salonek 156

(diskusní prostor Inspiration Forum Lounge @ Respekt Café)

Besedují:

Josef Beránek

Tomáš Petráček

Petr Vizina

moderuje:

Josef Pazderka

 

 

 

Josef Pazderka (* 1974, Jihlava) Vystudoval historii na FF UK (1999) a rozvojová studia na Oxford Brookes University (2003). Pracoval ve Společnosti Člověk v tísni, od roku 2005 v České televizi. V letech 2006-10 byl zpravodajem ČT v Rusku. v letech 2012-2016 v Polsku. Od listopadu 2016 zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz.

Josef Beránek (* 1968) publicista a manažer. Vystudoval Univerzitu Kar­lovu a Robert Schuman Institut v Bruselu. Třináct let pracoval jako redaktor a posléze vedl sekci populárně odborných časopisů v nakladatelství Portál. Od roku 2006 pracuje převážně v mana­žerských pozicích. Mj. je autorem několika scénářů TV dokumentů a knižních rozhovorů (J. Sokol, R. Palouš, V. Malý, V. Vacek, J. Rybář, A. Otte, P. Kolář)

Tomáš Petráček (* 1972 Hořice v Podkrkonoší), je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a aktivním členem redakční rady revue pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

Petr Vizina (* 1967 Praha) je český novinář a hudebník. Působí jako vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize. Byl členem redakcí Lidových a Hospodářských novin, psal do Respektu, Reflexu či AD Magazínu, působí i v Českém rozhlase. Pro Českou televizi připravoval pořad Musicblok, moderoval pořad Před půlnocí či literární pořad U zavěšené knihy. Studia Katolické teologické fakulty UK dokončil prací o současné české literatuře a fundamentální teologii.