Josef Pazderka: Ukrajina: mýty a realita - 1. 4. 2015

Akce
Tisk

Na prvního apríla přijal pozvání na společné setkání zahraniční zpravodaj České televize Josef Pazderka. Hlavním tématem byla situace na Ukrajině a vztah k Rusku. Téma se ukázalo pro posluchače natolik zajímavé, že přichystaná zasedací místnost jihlavského gymnázia měla problémy se svojí kapacitou. Posluchačů přišlo přes sto dvacet, mezi nimi také řada studentů a učitelů.

Mezi nejdůležitější sdělení patřila informace, co se vlastně stalo. Posluchači byli za pomocí Pazderkových reportáží a sdělení osobních zážitků uvedeni do problematiky východu Evropy.
Co se stalo? Ukrajina je ve velmi špatném stavu, velikým problémem je korupce. Rusko usiluje o uchvácení vlivu a už zcela nepokrytě přiznává účast svých vojsk ve východních částech a při převratu na Krymu.
Co hrozí? Především dezinformační a indoktrinační válka ze strany Ruska; množí se proruské servery, na sociálních sítích se objevují falešné zprávy, které míchají pravdu, překroucení skutečnosti a naprosté lži – ty, pokud jsou odhaleny, označuje ruská strana za selhání jednotlivců.
Co dělat? Nerezignovat, hlídat si zdroje informací, nenechat se zastrašit, nenechat se indoktrinovat, šířit spolehlivé a podporující informace. Je zcela nepřijatelné připustit uznání připojení Krymu k Rusku tímto způsobem (otevřela by se Pandořina skříňka). Ekonomické sankce mají velký vliv a smysl. Velmi by pomohla vojenská pomoc, ale například v podobě výcviku tamní armády, která je ve špatném stavu.

Po skončení se členové místní jihlavské skupiny ČKA spolu s nejbližšími příznivci sešli v pivovarské restauraci, kde došlo k probrání přednesených témat zevrubněji v klidu a pohodě, do obav z hrozícího světového konfliktu se ozvaly i nadějné hlasy a komentáře.

V úterý po velikonocích předstoupí před studenty jihlavského gymnázia Josef Pazderka s tímto tématem znovu.

Prezentace ke stažení (2MB)


 

Josef Pazderka (* 1974, Jihlava) Vystudoval historii na FF UK (1999) a rozvojová studia na Oxford Brookes University (2003). Pracoval ve Společnosti Člověk v tísni, od roku 2005 v České televizi. V letech 2006-10 byl zpravodajem ČT v Rusku. Od 2012 je zpravodajem ČT v Polsku.

Fotografie: