Přednáška Marka Orko Váchy - 26. 1. 2015

Akce
Tisk

V pondělí 26. ledna přijal pozvání do Jihlavy katolický kněz, biolog, etik, spisovatel, cestovatel, skaut a přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK Marek Orko Vácha. Krátce po obědě přednášel pro studenty jihlavského gymnázia. Jeho návštěva sklidila veliký úspěch.

Navečer potom předstoupil před zcela zaplněnou aulu Vysoké školy polytechnické. Více než 150 posluchačů vyslechlo přednášku na téma Evoluce a spiritualita. Skromný a velmi inteligentní Vácha podkreslil přednes pečlivě připravenou prezentací.

Po přednášce proběhla autogramiáda, Váchovy knihy bylo možné koupit před a po přednášce v předsálí auly.

Vysoké škole polytechnické patří veliký dík za zapůjčení reprezentativních prostor.


 

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Orko je skautská přezdívka.

 

Fotografie: