Rómové: etické a sociální otázky - Patrik Priesol, 20. 3. 2014

Tisk

V březnu 2014 se uskutečnila přednáška a workshop v rámci Cyklu etických témat na Gymnáziu Jihlava na téma Rómové: etické a sociální otázky. Akce proběhla ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava.

Patrik Priesol, DiS. (* 1979) – sociální pracovník a pedagog Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě, předseda o. s. Hori zont a Komunitního klubu Mulačágo. Horizont je dobrovolnické sdružení; stará se o romskou komunitu a snaží se navodit pozitivní, sociální změnu ve vylouče né lokalitě; spolupracuje s dalšími organizacemi na Jihlavsku, které se věnují ote vřené občanské multikulturní společnosti – http://www.mulacago.wbs.c z/Kontakty.html
 

Fotografie: