Přednáška P. Piťhy - 10.10.2012

Tisk

V rámci Cyklu témat z etiky na Gymnáziu přijal do Jihlavy pozvání prof. PhDr. Petr Piťha. Na zvolené téma, o morální krizi společnosti a odvaze být jiný, se uskutečnily hned dvě přednášky. Prof. Piťha se nejprve setkal se studenty středních škol, kde se v přednášce Sv. Anežka Česká a dnešek snažil tuto českou světici přiblížit mladé generaci. Při večerní přednášce pro širokou veřejnost přednášel na téma Svatí Cyril a Metoděj a dnešek.

 

 


 

Prof. PhDr. Petr Piťha se narodil r. 1938 v Praze. Vystudoval češtinu, obecný jazykozpyt a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako lingvista na Matematicko-fyzikální fakultě UK až do r. 1990. Poté byl povolán, aby založil katedru Výchovy k občanství na Pedagogické fakultě UK. Tam připravil první popřevratové programy pro 1. a 2. stupeň základních škol pod názvem Obecná a Občanská škola. V letech 1992-94 byl ministrem školství. Poté až do penzionování pracoval na své katedře. Roku 1998 odešel do penze.

 


 

Fotografie: