Zájezd za stavbami Jana Blažeje Santiniho-Eichela na Vysočině - 23.6.2012

Tisk

V sobotu 23.6.2012 se uskutečnila poslední akce naší místní skupiny ČKA v pomalu končícím akademickém roce 2011/2012. A jak to tak ke konci školního roku bývá, vypravili jsme se na výlet – zájezd za stavbami Jana Blažeje Santini-Aichela na Vysočině. Hlavní organizátor akce Tomáš objednal autobus a zvolit trasu zájezdu.

K rekonstruované ZUŠce přijel stařičký autobus na čas a po překontrolování stavu účastníků zájezdu zamířil z poloviny zaplněný autobus k Netínu. Autobus ještě ani neopustil hranice města a vyžádal si drobnou úpravu motoru, čehož obezřetně využil Tomáš k prvnímu seznámení s plánem cesty a J. B. Santinim.

Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Netíně nás přivítala paní místostarostka a po prohlídce exteriéru nás vpustila dovnitř. Netínský kostel pochází z 13. století, ve století 18. prošel barokní přestavbou, která nápadně připomíná dílo J. B. Santini. K přestavbě došlo ale až 17 let po architektově smrti, takže se dodnes vedou spory o autorství. V Netíně jsme si ještě prohlédli novogotickou hrobku vystavěnou nad obcí.

O slovo se opět přihlásil zasloužilý autobus. Vlivem poruchy a následné nečekané opravy jsme museli vynechat zastávku v Křižanově, kterým jsme pouze projížděli.

Další zastávkou byl kostel sv. Václava ve Zvoli, kterým nás fundovaně provedl kostelník. Přiblížil nám historii kostela, zodpověděl i na všechny dotazy zúčastněných. Kromě kostela nás provedl i hřbitovem. Díky krásnému počasí se kostelík krásně zrcadlil na hladině přilehlého rybníčku.

Po cestě ze Zvole na Žďár nad Sázavou jsme přizastavili u poutního kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustýny ve Slavkovicích, který byl postaven v letech 2005-2008 dle plánu Ludvíka Kolka.

Další překážkou se stala rozkopaná křižovatka v centru Žďáru. Po objížďce vedené přes Přibyslav jsme se konečně dostali ke žďárskému klášteru s basilikou minor zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie. Zde jsme měli domluvenou prohlídku kláštera, kde je instalována stálá výstava barokního umění ze sbírek NG v Praze a aktuálně Santiniho expozice. O prohlídku baziliky jsme byli ochuzeni, protože v ní probíhaly svatby.

Mezi prohlídkou kláštera a poutního kostelíka na Zelené hoře využila většina cestovatelů možnost občerstvení v místní Taverně. Po občerstvení nás čekal výstup na Zelenou horu, kde se nad Žďárem majestátně tyčí nejznámější dílo J. B. Santiniho – poutní kostelík Jana Nepomuckého zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Poslední zastávkou zájezdu za stavbami Jana Blažeje Santini-Aichela na Vysočině byla poutní kaple svaté Anny v Pohledu. Po shlédnutí exteriérů a osvěžení se u poutního pramene nastoupili výletníci na cestu k domovu.

Po shlédnutí tolika architektonických krás není spodivem, že i klikaté silnice Vysočiny svojí absencí jakékoliv přímky vzdávají hold Santiniho dílům.

Spolu se všemi, kteří se nemohli zájezdu zúčastnit věřím, že pan učitel v dohledné době vymyslí další podobně parádní zájezd.

Všem výletníkům a zvláště organizátorovi Tomáši patří veliké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať!


 

Fotografie: