Přednáška V. Smékala - 11.4.2012

Tisk

Ve středu 11. dubna přijal pozvání do Jihlavy prof. Vladimír Smékal, emeritní profesor Masarykovy univerzity Brno, aby přednášel na téma O hledání smysluplnosti lidského života. Odpoledne vystoupil před zájemce z řad studentů a učitelů jihlavského gymnázia, přednáška se uskutečnila v rámci cyklu etických přednášek a besed se zajímavými hosty.

Večer se rozhovořil na stejné téma i pro širokou veřejnost.

Ústředním bodem přednášek byla diskuse, kterou spolu vedli v roce 1984 dva výjimeční muži, přeživší koncentrační tábory. V diskusi načrtli zcela nové pohledy na klíčová témata otázek smyslu života. Jedním byl Viktor Emil Frankl, zakladatel psychoterapeutického směru logoterapie, a druhým židovský teolog a religionista Pinchas Lapide.

V roce 2007 vyšla česky tato diskuse knižně (Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. 1. vydání. Brno : Cesta, 2007. Edice neuvedena. ISBN 80-7295-088-6. ), prof. Smékal k této knize napsal průvodní slovo.


 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (* 1935, Nový Jičín) je jedním z předních českých psychologů a působí jako emeritní profesor Masarykovy univerzity. Vystudoval psychologii a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a během své kariéry vystřídal řadu pozic a zaměstnání. Zabýval se zejména psychologií osobnosti, metodologií psychologie, psychologií náboženství a psychodiagnostikou. Kromě výzkumné činnosti a pedagogického působení na vysokých školách vede přednášky pro manažery a pracovníky pomáhajících profesí a v současné době se zaměřuje zejména na aspekty občanské zralosti a výchovy k ní.


 

Fotografie (Ant. Chloupek):