Ekumenická bohoslužba slova za oběti komunistických procesů z 50. let -15. 10. 2011

Tisk

V sobotu 15. října probíhaly v Jihlavě Dny Josefa Zvěřiny v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava. V této budově bývalého krajského soudu proběhly v 50. letech procesy s rozsudky smrti a následně i popravy obětí tak zvaného Babického procesu. Památku čtrnácti tehdy popravených mučedníků komunistického režimu připomíná pomník z hrubě opracovaných žulových kamenů s pamětní deskou. Je proto vcelku přirozené, že spojení takto tragicky poznamenaného místa s křesťansky zakotveným setkáním zahajovalo vzpomínkovou bohoslužbou slova u zmíněného památníku.

Před půl devátou, v krásném – byť mrazivém – podzimním ránu, se na chodníku shromáždila asi padesátihlavá skupina, převážně účastníků Dnů Josefa Zvěřiny. Profesor Tomáš Halík, který shromáždění vedl, přečetl žalm, pronesl krátkou promluvu o oběti až k oběti nejvyšší a příjemné a nadějeplné setkání zakončila společná modlitba Páně.

Většina ze zúčastněných se pak odebrala do budovy vysoké školy k účasti na přednáškách a besedách Dnů Josefa Zvěřiny.


 

Fotografie: