Přednáška F. Radkovského - 10.5.2011

Tisk

V malebném prostředí gotického sálu jihlavské radnice předstoupil před obecenstvo plzeňský biskup František Radkovský. Otec biskup hovořil na téma Benedikt XVI. a Evropa s podtitulem Evropa v pohledu posledních dvou papežů. Necelá stovka posluchačů vyslechla podnětnou přednášku o směřování Evropy a křesťanství v historickém i současném kontextu.

Mons. František Radovský využil jako hlavní zdroj pro přednášku exhortaci bl. Jana Pavla II. Ecclesia in Europa, vyprávějící o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu (papež vydal v roce 2003 dle závěrů synody o Evropě konané v roce 1999). Dále využil přednášky Evropa, její duchovní základy dnes a zítra kardinála Ratzingera, dnes papeže Benedikta XVI. z jeho knihy Evropa (vydáno 2005).
V závěru přednášky byl věnován prostor řízené diskusi.

Před samotnou přednáškou měl otec biskup nabitý program. Po příjezdu do Jihlavy navštívil faru u sv. Jakuba a byl přivítán místní komunitou premonstrátů za účasti členů MS ČKA.

Farář P. Petr provedl otce biskupa farním kostelem sv. Jakuba a seznámil ho s průběhem a výsledky nedávné rekonstrukce. Během návštěvy na faře také otec biskup pozdravil žáky v právě probíhající hodině náboženství, na závěr se s otci premonstráty pomodlil nešpory z denní modlitby církve.

Byl také přijat na jihlavském magistrátu náměstkem primátora ing. Josefem Kodetem, pod jehož záštitou přednáška probíhala.

Své účinkování v Jihlavě zakončil Mons. Radovský neformálním setkáním se členy místní skupiny ČKA.

Text přednášky ke stažení zde.


 

Mons. František Radkovský (*1939 v Třešti) je první biskup plzeňský, původně matematik, v České biskupské konferenci pověřený péčí o laiky, ekumenismus a informatiku.


 

Fotografie: