Komplexy komplexně 27.11.2008

Tisk

Jiří ČernýJiří Černý pracuje jako psychoterapeut v Pastoračním středisku pražské arcidiecéze a v Diakonii CČE, je také autorem mnoha písní (zejména s duchovní tématikou), které je možno slyšet na jeho koncertech, anebo ty známější i ve farnostech a sborech.

Zahájil přednášku krátkým exkursem do dějin psychologie a vyznal se z obdivu k hlubinné psychologii C.G. Junga – z tohoto přístupu vychází také ve své psychoterapeutické práci.
Velmi přístupnou formou představil pojmy vědomí, nevědomí, projekce, archetyp, zmínil se o významu snů. Pak přešel k vysvětlení pojmu komplex a na příkladu vlastního zážitku – neadekvátní reakci - demonstroval projevy komplexu a důležitost jeho uvědomění si pro pochopení sebe sama a svých reakcí.

Svým bezprostředním přístupem si získal auditorium, a tak v následné diskusi padaly poměrně otevřené dotazy týkající se různých psychickým problémů.
Asi 50 posluchačů odcházelo z farního sálu svatojakubské fary spokojeno a s nadějí, že koncert Jiřího Černého, který je v Jihlavě plánován na následující rok, bude podobně poutavý.

 

Jiří Černý