Člověk a náboženství 21.1.2005

Akce
Tisk

Pozvání přijal Jan Sokol, prezidentský kandidát, děkan fakulty humanitních studií Karlovy university, zlatník, překladatel Bible, programátor, filozof, vysokoškolský učitel. Přednáška se odehrála v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Dopoledne se setkal se třemi stovkami studentů středních škol v sále kina Sokol. Mluvil na téma Svoboda a co si s ní počít. Jsme svobodní? … kdy ano, kdy ne? Nejpůsobivější byly závěrečné otázky těch, kdo vydrželi i po odchodu většiny.

Stejný den večer si pan Sokol ještě našel čas na povídání u Krásenských. Projevil se jako pozorný posluchač a vděčný host.