Nebezpečí sekt 10.10.2002

Akce
Tisk

Prokop RemešPřednášejícím byl MUDr. Prokop Remeš ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Tato přednáška zakončila cyklus přednášek o světových náboženstvích.

Dr. Remeš nejprve definoval pojem sekta, dále popsal některé sekty a možná nebezpečí vyplývající z vlivu sekt na člověka. V závěrečné půlhodinové části byly zodpovězeny dotazy posluchačů.

Přednáška byla proslovena velmi živým jazykem, dobře přístupným přítomné středoškolské mládeži. Přednášející čerpal ze svých zkušeností psychiatra v Praze-Bohnicích