Islám 29.1.2002

Akce
Tisk

Mohamed Ali Šilhavý

Mohamed Ali Šilhavý, předseda muslimských náboženských obcí v České republice

Přednášející se vcelku pečlivě  držel „osnovy“, kterou mu pořadatalé poskytli. Jeho vyprávění bylo věcné, souvislé, poučené a mělo dobrou informační hodnotu. Vyprávěl o vzniku islámu, o vztahu islámu k židovství a křesťanství, o důležitých zásadách života podle islámu, o životě v muslimských zemích.

Nenastal žádný z obávaných incidentů – osočování z jedné nebo druhé strany.

Velmi příjemným oživením bylo několik vstupů paní Šilhavé (zejména na dotazy, týkající se postavení žen v islámu). Dotazy bylo možné klást i písemně, využil to však jen jeden posluchač. Otázky byly věcné, se snahou dovědět se, nikoli napadnout přednášejícího.