Křesťanství 25.9.2001

Tisk

Zdeněk Lohel KlinderaPřednášejícím byl  P. Zdeněk Lohel Klindera O.Praem., pedagog teologické fakulty UK v Praze, bývalý jihlavský kaplan.

V hojně navštívené přednášce se posluchači dověděli o kořenech a pilířích křesťanství, o Ježíši Kristu, jeho "zakladateli" a byli povzbuzeni k bohatému prožívání křesťanství.

V přednášce byla možná příliš vyzdvižena role katolické církve na úkor církví nekatolických.