Buddhismus 24.10.2001

Tisk

Ashin OttamaPřednášejícím byl Ashin Ottama, buddhistický mnich českého původu.

Přednáška proběhla  celkově ve velmi příjemném ovzduší, snad ani v nejmenším není možné vyčíst Ashinovi Ottamovi „lanaření“ nebo nevhodné vyjadřování se o křesťanství. Naopak asi překvapil a možná zklamal některé ze zapálených příznivců asijských duchovních proudů svým výkladem o vegetariánství, o nebezpečích některých cest či způsobů uskutečňování duchovního rozvoje. Poznámky o křesťanství byly vesměs příznivé, byť by některé z nich snesly upřesnění či poopravení.

Úvodem pověděl o svém vlastním životě - ročník 1947, původem z Humpolce, vychovám tradičně v katolickém křesťanství, později ateista, po emigraci do Švýcarska seznámení se s buddhismem, posléze (90. léta XX. století) asi 5 let v Barmě v buddhistickém klášteře, pak návrat do Evropy, nyní členem klášterní komunity ve Švýcarsku, odkud zajíždí do ČR přednášet o buddhismu a vést meditační kursy, potom zásadní okamžiky ze života historického Buddhy. Výklad o dalším historickém vývoji buddhismu, o důležitých osobnostech a současném postavení buddhismu byl poněkud stručný a kusý – zde Ashin Ottama řekl méně, než bylo možné. Snad je to cena za její opravdu příjemnou atmosféru.

Závěr přednášky tvořila krátká diskuse a po ní ještě osobní rozhovory několika posluchačů s AO.