Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2009 Psycholog svědčí o Kristu 27.1.2009

Psycholog svědčí o Kristu 27.1.2009

Email Tisk PDF

Jeroným KlimešJeroným Klimeš, vystudovaný hydrogeolog a proslulý úspěšný psycholog

mluvil ve své večerní přednášce především o svých názorech a postojích, které sepsal v knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu (vydané v nakladatelství Portál v roce 2008). Klimeš pro „běžného věřícího“ přichází s novým, téměř až revolučním pohledem na Ježíše. Na základě svých psychologických zkušeností a znalostí mimo jiné tvrdí, že na Kristu lze vystopovat povahové znaky adoptovaného dítěte a že i on musel ve svém životě procházet procesem učení a hledání Boha a své životní cesty, jako každý jiný člověk.

Dále zdůraznil, že vše, co o Ježíši víme, víme ze svědectví lidí a že Ježíš chtěl lidem předat ne výroky a myšlenky, ale žitou zkušenost. Zmínil se též o dvou krocích, které probíhají při konverzi, nejprve přichází okouzlení a poté povolání. Ve své přednášce vysvětloval i rozdíl mezi znamením a zázrakem: za znamení se považuje zážitek, ze kterého vyplývá nějaký závěr pro náš život, nemusí při něm nutně dojít k porušení přírodních zákonů, kdežto při zázraku k jejich porušení dochází. Ale i sám Ježíš se přesvědčil, že samotný zázrak vždy k obrácení lidí k Bohu nestačí.

Na závěr přednášky se Klimeš zaobíral aktuálním tématem, jak řešit situaci katolické církve v naší zemi. Poukázal na dramaticky klesající počet věřících, který je způsobený především přirozeným úbytkem starších věřících, a na nedostačující počet kněží.

 


Odpoledne proběhla beseda Kde stojím, odkud a kam jdu? na Jihlavském gymnáziu. Beseda se konala v zasedací místnosti a byla určena pro studenty. Sál studenti celý zaplnili.

Postřehy z besedy

- Psychologie začíná být zajímavá, když přestává být intuitivní
- Vlastnosti iluzí:
    - podávají nepravdivou informaci o světě
    - jsou naprosto přirozené a intuitivní
    - nejdou subjektivně vypnout
    - korekce se musí dělat racionálně na základě znalosti či dovednosti
    - empatie je na nic
- Změny v posledních desetiletích jsou tak rychlé, že se vymykají adaptačním mechanismům člověka
- Globální výchovná nejistota (rodiče u svých dětí řeší to, co sami v té době neřešili: mobil, počítač)
- Nové prostředí = změny v morálce
    - morálka = heuristické návody, jak nejlépe přežít v daném prostředí
    - morálka potřebuje min. 50-100 let na stabilizaci
        => nevíme si rady s televizí, internetem… (www.internethelpline.cz)
        - co je nevhodné v realitě, je nevhodné i v televizi a na internetu
- Výchova je řízená frustrace
- I výchova sebe sama je řízená frustrace
- Morálka nemusí být logická, ale funkční

- Dnes se život často dělí na 2 poloviny:
    - V první polovině života hrůza z možného otěhotnění
    - V druhé polovině života hrůza z možné neplodnosti
- Židé znali Boha, ale neznali mikroby. My známe mikroby, ale s Bohem už je to složitější

  

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve