Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2012 Zájezd za stavbami Jana Blažeje Santiniho-Eichela na Vysočině - 23.6.2012

Zájezd za stavbami Jana Blažeje Santiniho-Eichela na Vysočině - 23.6.2012

Email Tisk PDF

V sobotu 23.6.2012 se uskutečnila poslední akce naší místní skupiny ČKA v pomalu končícím akademickém roce 2011/2012. A jak to tak ke konci školního roku bývá, vypravili jsme se na výlet – zájezd za stavbami Jana Blažeje Santini-Aichela na Vysočině. Hlavní organizátor akce Tomáš objednal autobus a zvolit trasu zájezdu.

K rekonstruované ZUŠce přijel stařičký autobus na čas a po překontrolování stavu účastníků zájezdu zamířil z poloviny zaplněný autobus k Netínu. Autobus ještě ani neopustil hranice města a vyžádal si drobnou úpravu motoru, čehož obezřetně využil Tomáš k prvnímu seznámení s plánem cesty a J. B. Santinim.

Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Netíně nás přivítala paní místostarostka a po prohlídce exteriéru nás vpustila dovnitř. Netínský kostel pochází z 13. století, ve století 18. prošel barokní přestavbou, která nápadně připomíná dílo J. B. Santini. K přestavbě došlo ale až 17 let po architektově smrti, takže se dodnes vedou spory o autorství. V Netíně jsme si ještě prohlédli novogotickou hrobku vystavěnou nad obcí.

O slovo se opět přihlásil zasloužilý autobus. Vlivem poruchy a následné nečekané opravy jsme museli vynechat zastávku v Křižanově, kterým jsme pouze projížděli.

Další zastávkou byl kostel sv. Václava ve Zvoli, kterým nás fundovaně provedl kostelník. Přiblížil nám historii kostela, zodpověděl i na všechny dotazy zúčastněných. Kromě kostela nás provedl i hřbitovem. Díky krásnému počasí se kostelík krásně zrcadlil na hladině přilehlého rybníčku.

Po cestě ze Zvole na Žďár nad Sázavou jsme přizastavili u poutního kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustýny ve Slavkovicích, který byl postaven v letech 2005-2008 dle plánu Ludvíka Kolka.

Další překážkou se stala rozkopaná křižovatka v centru Žďáru. Po objížďce vedené přes Přibyslav jsme se konečně dostali ke žďárskému klášteru s basilikou minor zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie. Zde jsme měli domluvenou prohlídku kláštera, kde je instalována stálá výstava barokního umění ze sbírek NG v Praze a aktuálně Santiniho expozice. O prohlídku baziliky jsme byli ochuzeni, protože v ní probíhaly svatby.

Mezi prohlídkou kláštera a poutního kostelíka na Zelené hoře využila většina cestovatelů možnost občerstvení v místní Taverně. Po občerstvení nás čekal výstup na Zelenou horu, kde se nad Žďárem majestátně tyčí nejznámější dílo J. B. Santiniho – poutní kostelík Jana Nepomuckého zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Poslední zastávkou zájezdu za stavbami Jana Blažeje Santini-Aichela na Vysočině byla poutní kaple svaté Anny v Pohledu. Po shlédnutí exteriérů a osvěžení se u poutního pramene nastoupili výletníci na cestu k domovu.

Po shlédnutí tolika architektonických krás není spodivem, že i klikaté silnice Vysočiny svojí absencí jakékoliv přímky vzdávají hold Santiniho dílům.

Spolu se všemi, kteří se nemohli zájezdu zúčastnit věřím, že pan učitel v dohledné době vymyslí další podobně parádní zájezd.

Všem výletníkům a zvláště organizátorovi Tomáši patří veliké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať!


 

Fotografie:

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve