Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2011 Přednáška manželů Halasových - 15.11.2011

Přednáška manželů Halasových - 15.11.2011

Email Tisk PDF

V úterý 15. listopadu 2011 uspořádala jihlavská pobočka ČKA přednášku manželů Dagmar a Františka X. Halasových. Název přednášky Jeruzalémská bible aneb o kráse a tíži překladu slova Božího předem naznačoval téma přednášky a následné besedy uskutečněné ve farním sále jihlavské svatojakubské farnosti. Hlavním tématem večera byly vzpomínky na tři desítky let trvající práci na překladu Jeruzalémské bible.

Manželé Halasovi nejprve představili hlavní pramen celého díla - francouzskou Jeruzalémskou biblickou školu, odkud pochází pramen českého překladu Jeruzalémské bible. Dále hovořili o počátcích své práce na překladu z francouzštiny, který vznikal nejprve tajně. Pro posluchače z Jihlavy a okolí bylo jistě zajímavé slyšet, že překlad vznikal také na chalupě Halasových nedaleko Jihlavy. Vedle pozoruhodných počátků, ale také pochybností, ohledně možnosti vzniku tak rozsáhlého díla za tehdejších složitých okolností, se posluchači dozvěděli rovněž o způsobu vzniku překladu a následných jazykových a odborných korektur. Přítomní si mohli prohlédnout také řadu autentických dokumentů od opotřebovaného a napůl rozpadlého výtisku francouzského originálu až po stránky s korekturami.

První přeložené knihy z Jeruzalémské bible začaly vycházet v 90. letech. Překlad celé Jeruzalémské bible v jednom svazku, který se malinko „zdržel“ dalšími pracovními povinnostmi, jež přinesla doba svobody a s ní spojené působení manželů Halasových ve Vatikánu, potom vyšel v roce 2009. Tehdy ji darem obdržel i papež Benedikt XVI. na Pražském hradě.

Josef Kodet


 

Dagmar Halasová, rozená Pojerová, (* 1938, Brno) vystudovala románskou filologii (obor francouzština–španělština–rumunština) na Masarykově univerzitě. Pracovala jako knihovnice ve vědeckých a kulturních institucích; v Moravské galerii byla kustodkou sbírky bibliofilií a krásných tisků (1969–1990). Věnovala se též tlumočnictví a překladatelství: ve spolupráci s manželem Františkem X. Halasem přeložila na třicet svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury. Léta 1990–1999 strávila v Římě, kde její manžel působil jako český velvyslanec u Svatého stolce. Je dcerou kulturně orientovaného brněnského lékaře MUDr. Pojera, jehož bratr byl zakladatelem a vydavatelem slavné edice Atlantis.

Profesor PhDr. František X. Halas, CSc. (* 1937, Praha) je český diplomat a historik specializující se na církevní dějiny. Vystudoval obor historie na FF UK v Praze a v roce 1970 získal tamtéž doktorát filozofie. V roce 2006 se stal profesorem církevních dějin. V současné době je ředitelem Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze a emeritním profesorem na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Byl posledním československým (1990-1993) a prvním českým (1993-1999) velvyslancem u Svatého stolce. Je synem českého básníka Františka Halase.


 

Fotografie:

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve