Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2011 XVIII. Dny Josefa Zvěřiny - 14.-15.10.2011

XVIII. Dny Josefa Zvěřiny - 14.-15.10.2011

Email Tisk PDF

Ve dnech 14. a 15. října 2011 hostila Jihlava XVIII. Dny Josefa Zvěřiny pořádané Českou křesťanskou akademií a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Akce probíhala ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a pod záštitou primátora Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala. Tématem konference byla "Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu".

V zaplněné gotické síni jihlavské radnice zahájil konferenci ředitel ČKA Mgr. Stanislav Novotný. Po něm představil naši místní skupinu Ing. Jan Dokulil a všechny přivítal primátor města Ing. Jaroslav Vymazal.

První přednášky s diskusí se ujal Mons. Robert Bezák, arcibiskup trnavský. Tématem bylo Prvních dvacet let na cestě do "země zaslíbené". Mons. Bezák mluvil o náboženském životě a o žebříčku hodnot na Slovensku po pádu komunisticko-ateistického režimu. Po skončení přednášky se rozběhla živá diskuse s postřehy nejen předsedajících, ale i posluchačů.

Po krátké přestávce předstoupil Mons. Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy a prezident ČKA s tématem Evropa mezi křesťanstvím a laicismem. Bohatá přednáška zcela vyplnila vymezený čas a proto nezbylo místo na případné dotazy. Mons. Halík svým přednesem vybídl zaplněný sál k sobotní účasti.

Chvíle mezi přednáškami vyplnila výtečná hudba v podání žesťového kvinteta ZUŠ Jihlava pod vedením Waltra Hofbauera.

V sobotu ráno sloužil u památníku babických obětí bohoslužbu slova Mons. Tomáš Halík. Program konference pokračoval ve slavnostní aule Vysoké školy polytechnické přednáškou Spiritualita pro naši dobu Mons. Tomáše Halíka. Zájem o přednášku byl veliký. V jejím průběhu vzrostl počet posluchaču natolik, že i přes dodatečně přinesené židle muselo několik lidí zůstat stát.

Po krátké přestávce předstoupili Doc. Jaroslav Šebek (historik) a Doc. Martin Uháľ (teolog) s tématem Dvacetiletá cesta české a slovenské církve. Po společném obědě proběhla panelová diskuse na téma: Jsme ochotni nést zodpovědnost za současnou církev? Diskusi předsedali Doc. Inocent-Mária V. Szaniszló OP (Teol. fakulta KU Ružomberok), ThLic. Vladimír Slovák (člen Rady pro kontrolu rozhlasu a televize SR), Prof. Jiří Hanuš (MU Brno) a Doc. Jaroslav Šebek (AV ČR Praha).


 

Dny Josefa Zvěřiny jsou jednou z profilujících akcí ČKA a jejím hlavním cílem je nabídnout otevřený a přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse. Prof. ThDr. Josef Zvěřina (1913-1990) byl římskokatolický kněz, teolog, historik umění a filosof. Založil Českou křesťanskou akademii a stal se jejím prvním předsedou.


 

zvukový záznam z konference je k dispozici zde (DJZ-audio.zip, 84MB)

Fotografie:

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve