Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kolektivizace v Československu 22.4.2009

Email Tisk PDF

Václav RumlVáclav Ruml, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů

v teplém jarním podvečeru nejprve krátce seznámil hrstku posluchačů s činností ÚSTR. Poté přednesl svůj referát o kolektivizaci. Vysvětlil poválečnou situaci v politice i v zemědělství u nás a kořeny a způsob zavedení kolektivizace vesnice podle sovětského vzoru. I přes nepříliš zřetelný přednes a místy poněkud strojené formulace měla přednáška dobrou informační hodnotu.

Celý článek...
 

Psycholog svědčí o Kristu 27.1.2009

Email Tisk PDF

Jeroným KlimešJeroným Klimeš, vystudovaný hydrogeolog a proslulý úspěšný psycholog

mluvil ve své večerní přednášce především o svých názorech a postojích, které sepsal v knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu (vydané v nakladatelství Portál v roce 2008). Klimeš pro „běžného věřícího“ přichází s novým, téměř až revolučním pohledem na Ježíše. Na základě svých psychologických zkušeností a znalostí mimo jiné tvrdí, že na Kristu lze vystopovat povahové znaky adoptovaného dítěte a že i on musel ve svém životě procházet procesem učení a hledání Boha a své životní cesty, jako každý jiný člověk.

Celý článek...
 

Dotkni se ran 28.11.2008

Email Tisk PDF

Tomáš HalíkTomáš Halík, profesor UK, prezident ČKA a katolický kněz

přijel do Jihlavy na autorské čtení z knihy Dotkni se ran. Záštitu nad akcí převzal primátor Ing. Jaroslav Vymazal. Ten také pana Halíka velmi mile přivítal v Gotické síni staré radnice. Díky výborné akustice sálu, kterou si Tomáš Halík pochvaloval, nemusela být použita ozvučovací technika. Akustika také dala vyniknout hudebním vložkám, které zajímavě prokládaly čtení vybraných úryvků z knihy.

Po čtení proběhla ještě krátká beseda na náboženská a sociální témata. Asi 140 posluchačů zaplnilo celou gotickou síň. Na konci proběhla autogramiáda a mnozí odcházeli s knihou Tomáše Halíka jako dárkem na blížící se Štědrý den.

Celý článek...
 

Komplexy komplexně 27.11.2008

Email Tisk PDF

Jiří ČernýJiří Černý pracuje jako psychoterapeut v Pastoračním středisku pražské arcidiecéze a v Diakonii CČE, je také autorem mnoha písní (zejména s duchovní tématikou), které je možno slyšet na jeho koncertech, anebo ty známější i ve farnostech a sborech.

Zahájil přednášku krátkým exkursem do dějin psychologie a vyznal se z obdivu k hlubinné psychologii C.G. Junga – z tohoto přístupu vychází také ve své psychoterapeutické práci.
Velmi přístupnou formou představil pojmy vědomí, nevědomí, projekce, archetyp, zmínil se o významu snů. Pak přešel k vysvětlení pojmu komplex a na příkladu vlastního zážitku – neadekvátní reakci - demonstroval projevy komplexu a důležitost jeho uvědomění si pro pochopení sebe sama a svých reakcí.

Celý článek...
 

Nezabiješ! a spravedlivá válka 10.4.2008

Email Tisk PDF

Tomáš HolubTomáš Holub, první vojenský kaplan, nyní poradce ministryně obrany,

kněz s atletickou postavou a výraznou gestikulací (připomínající gesta kardinála Vlka), zahájil svou přednášku o spravedlivé válce povídáním o prvních křesťanech a jejich odmítání válek. Poté, co se křesťanství stalo státním náboženstvím, však museli křesťané změnit svůj postoj ke zbraním, aby byli schopni bránit svoje území. Tak vznikly podmínky, které specifikují atributy spravedlivé války (vycházejí z učení sv. Augustina).

Celý článek...
 

Bůh-člověk-příroda 4.12.2007

Email Tisk PDF

Tomáš KrásenskýTomáš Krásenský, člen místní skupiny

Zúčastnilo se asi 20 posluchačů. Úvodní povídání – doprovozené promítáním dataprojektorem prezentace na toto téma - probralo základní pojmy (Bůh, člověk, příroda) i vztahy mezi nimi. Následovalo objasnění některých důležitých myšlenkových modelů, které se zabývají místem člověka mezi Bohem a přírodou. Po hodinové přednášce následovala asi půlhodinová diskuse.

 


Strana 9 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve