Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přednáška V. Kodeta - 23.2.2010

Email Tisk PDF

V úterý 23. února v Centru pro rodinu a sociální péči v Jihlavě proběhla přednáška našeho člena Ing. Vojtěcha Kodeta PhD. Na téma Ptactvo na Vysočině.

V téměř dvouhodinové přednášce seznámil asi 12 posluchačů s obsahem své disertační práce a dále s činností jihlavské pobočky České společnosti ornitologické.

Celý článek...
 

Přednáška J. Pazderky - 5.1.2010

Email Tisk PDF

Brzy po začátku nového roku se naplnil kongresový sál Krajského úřadu lidmi, jediné místo nezůstalo prázdné a kdo přišel, určitě nelitoval. Návštěvníci se přišli seznámit se zážitky a zkušenostmi Josefa Pazderky, jihlavského rodáka a redaktora ČT, a dozvědět se více o problematice Ruska. Název přednášky byl Rusko v prusečíku minulosti a budoucnosti.

Jožka nás nejprve seznámil se základními požadavky a principy práce redaktora. Popisoval snahu o maximální objektivnost, úplnost a pravdivost poskytovaných informací a odhaloval denní realitu této profese - častý tlak na urychlené zjišťování informací a jejich následné srozumitelné zpracování.

Celý článek...
 

Hospice a doprovázení 9.11.2009

Email Tisk PDF

Marek Drábek

Přednášku na téma Hospice a doprovázení, organizovanou Oblastní Charitou Jihlava a ČKA, si přišlo poslechnout překvapivě velké množství lidí, kteří zcela zaplnili sál centra multikulturního vzdělávání. Večerním setkáním provázela přítomné Marie Nosková, která pracuje v Bárce, charitní domácí hospicové péči, jež před rokem vznikla při jihlavské Charitě. Po milém přivítání návštěvníků představila formou krátké prezentace (ke stažení zde) cíle Bárky a jí poskytované služby a způsoby pomoci lidem umírajícím a jejich blízkým.

Celý článek...
 

CERN na vlastní oči 5.5.2009

Email Tisk PDF

Tomáš KrásenskýTomáš Krásenský, učitel fyziky a biologie na střední škole stavební v Jihlavě a člen místní skupiny ČKA

přednášel o exkurzi do největší světové laboratoře částicové fyziky (CERN) na hranicích Švýcarska a Francie. Tuto exkurzi svým učitelům financoval jako jediný v republice Krajský úřad Kraje Vysočina. Začal krátkým klipem z CERNu, který natočili místní zaměstnanci. Poté následovalo promítání fotek z týdenní návštěvy, jíž se zúčastnilii učitelé z Vysočiny a někteří významní čeští fyzikové.
Členové expedice byli provedeni nejdůležitějšími částmi tohoto mezinárodního vědeckého centra. Dostali se do podzemního 27km dlouhého tunelu, ve kterém se nachází urychlovač, dostali se do míst, kde se analyzují srážky částic (detektory) a procházeli místy, kde vědci vyrábí antihmotu.
Urychlovač vypadá zvenku jako potrubí. Vede pod zemí a má přibližně kruhový tvar, uvnitř potrubí jsou dva otvory, ve kterých běhají shluky nabitých částic. Jeden otvor pro jeden směr, druhý pro opačný. Částice udržují v urychlovači a urychlují elektromagnety.

Celý článek...
 

Kolektivizace v Československu 22.4.2009

Email Tisk PDF

Václav RumlVáclav Ruml, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů

v teplém jarním podvečeru nejprve krátce seznámil hrstku posluchačů s činností ÚSTR. Poté přednesl svůj referát o kolektivizaci. Vysvětlil poválečnou situaci v politice i v zemědělství u nás a kořeny a způsob zavedení kolektivizace vesnice podle sovětského vzoru. I přes nepříliš zřetelný přednes a místy poněkud strojené formulace měla přednáška dobrou informační hodnotu.

Celý článek...
 

Psycholog svědčí o Kristu 27.1.2009

Email Tisk PDF

Jeroným KlimešJeroným Klimeš, vystudovaný hydrogeolog a proslulý úspěšný psycholog

mluvil ve své večerní přednášce především o svých názorech a postojích, které sepsal v knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu (vydané v nakladatelství Portál v roce 2008). Klimeš pro „běžného věřícího“ přichází s novým, téměř až revolučním pohledem na Ježíše. Na základě svých psychologických zkušeností a znalostí mimo jiné tvrdí, že na Kristu lze vystopovat povahové znaky adoptovaného dítěte a že i on musel ve svém životě procházet procesem učení a hledání Boha a své životní cesty, jako každý jiný člověk.

Celý článek...
 


Strana 8 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve