Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Repríza zájezdu po místech života a působení P. Josefa Toufara - 8.10. 2016

Email Tisk PDF

Téměř po půl roce jsme zopakovali úspěšný a v dubnu přeplněný zájezd po stopách patera Josefa Toufara.

(viz článek Cesta po místech života a působení P. Josefa Toufara - 23. 4. 2016)

Program byl podobný, ale přece jen za jiných okolností a s upraveným programem. V Arnolci nás provázel velmi zaujatý a obětavý místní starosta Ing. Ladislav Fiala. Vyprávěl o osudech malého a mladého Josefa T. a v místní kapli svatého Vendelína vedl společnou modlitbu.

Ve Zhoři, kde jsme si díky laskavosti paní Vackové opět prohlédli kostel, v němž sloužil JT svou první mši, byla také hygienická zastávka – toalety na faře. Na hřbitově, který mimo jiné chová zbytek prastaré křtitelnice (zřejmě z původního, snad románského kostela), se chystal pohřeb – na odchod nám hrála dobrá smuteční dechovka.

Celý článek...
 

Cesta po místech života a působení P. Josefa Toufara - 23. 4. 2016

Email Tisk PDF

V sobotu 23. dubna, o svátku svatého Vojtěcha biskupa, vypravila jihlavská místní skupina České křesťanské akademie zájezd, inspirovaný knihami Miloše Doležala o příkladném knězi a mučedníku z dob komunismu Josefu Toufarovi.

V 8 ráno jsme vyjeli z Jihlavy s plným autobusem pana Bohuňovského - nejprve do nedalekého Arnolce, kde se JT narodil, vyrostl a prožil téměř tři desítky let – a kam také zvával na prázdniny spolužáky z gymnázia i semináře – měl šťastnou povahu, s lidmi snadno a dobře vycházel. Vystoupili jsme na návsi u kulturního domu – ten stojí na pozemku, který dříve patřil k vedlejšímu statku a hospodě Toufarových. Zde stála vrba, z níž malý hošík JT kázával svým kamarádům, zde se odehrával společenský život obce, odtud vycházel a sem se také vracel 5. 7. 1940 primiční průvod novokněze JT. Díky ochotě místních jsme se mohli podívat do kapličky sv. Vendelína; paní Boháčková nám přinesla ukázat vzácnou rodinnou památku: Bibli, kterou její dědeček dostal od JT za přípravu a organizaci primiční slavnosti. Viděli jsme i školu, ve které JT absolvoval 8 let docházky a ve které jej zřejmě na celý život ovlivnil skvělý učitel Petr Kuta. Na Toufarovic hospodě a hospodářství vyrostly také oblíbené neteře – dcery předčasně zemřelého bratra Stanislava. Jeho smrt budoucího kněze citelně zasáhla – vyvolala totiž těžké rozhodování, zda se vzdát teologických studií a cesty ke kněžství, oženit se s ovdovělou švagrovou a udržet rod na gruntě. Mladá vdova však věděla o touze JT, nechtěla mu stát v cestě, a sňatek odmítla.

Celý článek...
 

A. Opatrný: O šancích a úskalích manželského života - 3.2.2016

Email Tisk PDF

Šance a úskalí manželského života

Jihlavská místní skupina České křesťanské akademie uspořádala ve středu 3. 2. od 18:00 v budově Vysoké školy polytechnické v Jihlavě přednášku katolického kněze Aleše Opatrného s názvem Šance a rizika manželského života.

Aleš Opatrný (doc. Ing. Mgr. ThD.) vystudoval strojní inženýrství v Praze a teologii v Praze a Olomouci. přednáší na teologické a pedagogické fakultě v Praze a Hradci Králové. Je autorem desítky knih a dlouhé řady článků a přednášek, zejména o duchovní péči o rodinu a o sektách a nových náboženský směrech.

Celý článek...
 

I. Denčevová, M. Stehlík: Rozděleni železnou oponou - 7.1.2016

Email Tisk PDF

V Gotické síni jihlavské radnice proběhl 7. ledna diskusní večer na téma "Rozděleni železnou oponou".

Železná opona rozdělila ve 20. století nejen politiku, ale zasáhla i do konkrétních rodin, osudů konkrétních lidí. Na příkladech rozhlasového reportéra Slávy Volného, herce Pavla Landovského, filosofa Jiřího Němce, spisovatele Jiřího Gruši, politika Zdeňka Mlynáře a novinářky Otty Bednářové ukazují autoři složitost doby. Ta často oddělila rodiče od svých dětí, mnozí se již nikdy neviděli, mnozí k sobě těžko nalézali cestu. Na rodiče čekal většinou exil, na děti pak problémy se školou či dalším uplatněním. Kniha obsahuje mnoho neznámých fotografií a dokumentů – ilustruje tak na lidských příbězích období komunistické diktatury.

Celý článek...
 

Josef Pazderka: Ukrajina: mýty a realita - 1. 4. 2015

Email Tisk PDF

Na prvního apríla přijal pozvání na společné setkání zahraniční zpravodaj České televize Josef Pazderka. Hlavním tématem byla situace na Ukrajině a vztah k Rusku. Téma se ukázalo pro posluchače natolik zajímavé, že přichystaná zasedací místnost jihlavského gymnázia měla problémy se svojí kapacitou. Posluchačů přišlo přes sto dvacet, mezi nimi také řada studentů a učitelů.

Mezi nejdůležitější sdělení patřila informace, co se vlastně stalo. Posluchači byli za pomocí Pazderkových reportáží a sdělení osobních zážitků uvedeni do problematiky východu Evropy.
Co se stalo? Ukrajina je ve velmi špatném stavu, velikým problémem je korupce. Rusko usiluje o uchvácení vlivu a už zcela nepokrytě přiznává účast svých vojsk ve východních částech a při převratu na Krymu.
Co hrozí? Především dezinformační a indoktrinační válka ze strany Ruska; množí se proruské servery, na sociálních sítích se objevují falešné zprávy, které míchají pravdu, překroucení skutečnosti a naprosté lži – ty, pokud jsou odhaleny, označuje ruská strana za selhání jednotlivců.
Co dělat? Nerezignovat, hlídat si zdroje informací, nenechat se zastrašit, nenechat se indoktrinovat, šířit spolehlivé a podporující informace. Je zcela nepřijatelné připustit uznání připojení Krymu k Rusku tímto způsobem (otevřela by se Pandořina skříňka). Ekonomické sankce mají velký vliv a smysl. Velmi by pomohla vojenská pomoc, ale například v podobě výcviku tamní armády, která je ve špatném stavu.

Po skončení se členové místní jihlavské skupiny ČKA spolu s nejbližšími příznivci sešli v pivovarské restauraci, kde došlo k probrání přednesených témat zevrubněji v klidu a pohodě, do obav z hrozícího světového konfliktu se ozvaly i nadějné hlasy a komentáře.

V úterý po velikonocích předstoupí před studenty jihlavského gymnázia Josef Pazderka s tímto tématem znovu.

Prezentace ke stažení (2MB)

Celý článek...
 

Přednáška Marka Orko Váchy - 26. 1. 2015

Email Tisk PDF

V pondělí 26. ledna přijal pozvání do Jihlavy katolický kněz, biolog, etik, spisovatel, cestovatel, skaut a přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK Marek Orko Vácha. Krátce po obědě přednášel pro studenty jihlavského gymnázia. Jeho návštěva sklidila veliký úspěch.

Navečer potom předstoupil před zcela zaplněnou aulu Vysoké školy polytechnické. Více než 150 posluchačů vyslechlo přednášku na téma Evoluce a spiritualita. Skromný a velmi inteligentní Vácha podkreslil přednes pečlivě připravenou prezentací.

Po přednášce proběhla autogramiáda, Váchovy knihy bylo možné koupit před a po přednášce v předsálí auly.

Vysoké škole polytechnické patří veliký dík za zapůjčení reprezentativních prostor.

Celý článek...
 


Strana 3 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve